Werken aan depressieve klachten

Een complete zelfhulpcursus

Met 10 vrij te kopiëren oefeningen en werkbladen voor uw patiënten/cliënten!

Werken aan depressieve klachten is een gebruikersvriendelijke zelfhulpcursus die mensen met depressieve klachten stapsgewijs begeleidt om de symptomen van hun depressie te begrijpen en onder controle te krijgen. Het boek berust op de zelfhulpversie van de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), een gestructureerde vorm van psychotherapie die tot doel heeft verandering te brengen in de negatieve gedachten en het negatieve gedrag die onderdeel uitmaken van een depressie.
De vele oefeningen in Werken aan depressieve klachten zijn samengesteld om mensen die lijden aan depressieve klachten, te helpen in nauwe samenwerking met hun behandelaar. Bovendien kunnen de oefeningen worden gedaan in combinatie met het gebruik van antidepressiva. Een bijkomend voordeel is dat behandelaars de oefeningen gratis en onbeperkt mogen kopiëren ten behoeve van hun cliënten.
Werken aan depressieve klachten is goed leesbaar, informatief en onderhoudend. De gestructureerde opzet maakt het tot een toegankelijke cursus waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt zijn depressie beter te begrijpen, waarmee de kans op herstel toeneemt.

Over de auteur

Dr. Chris J. Williams is universitair hoofddocent en honorair psychiatrisch adviseur aan de Faculteit Geneeskunde van de universiteit van Glasgow, Verenigd Koninkrijk.

Dr. Walter W. van den Broek (Nederlandse bewerking) is psychiater en unithoofd van de zorglijn depressieve stoornissen van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Recensie

Het Tijdschrift voor Psychiatrie schreef: 'Dit boek is een goed werkboek voor cliënten met een lichte tot matig ernstige depressieve stoornis die ambulant behandeld kunnen worden. Het is praktisch en helder met nuttige lijstjes, tabellen en tekeningen, het maakt goed gebruik van cognitieve-gedragstherapeutische principes die werkzaam kunnen zijn bij deze cliënten en het is een aanvulling op medicamenteuze behandeling.'

'Dit boek is praktisch opgebouwd met vragenlijsten, tabellen en tekeningen die zeker gebruikt kunnen worden in de praktijk.' (L. de Deken, Huisarts nu, mei 2008)

Inhoud

Deel 1: Oefeningen
- Omgaan met lastige situationele, relationele en praktische problemen
- Veranderen van extreme en belastende gedachten
- Veranderd gedrag aanpakken
- Lichamelijke symptomen bij een behandeling van depressie
- Beter blijven
Deel 2: Depressie beoordelen en behandelen: informatie voor behandelaars

Titel is niet leverbaar
Onze prijs 14,50 euro
Auteur(s)Williams, C.J. / Broek, W.W. van den
RedactieW.W. van den Broek
Druk1
TaalNederlands
Vertaling Wilkens c.s.
Illustratiesja
ISBN9789085620051
Verschenenmei 2005
Omvang212 p.
VakgebiedenPsychiatrie medisch
Psychotherapie
Klinische psychologie