Dyslexie de baas

aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie

  • C. Poleij Caroline Poleij Y. Stikkelbroek Yvonne Stikkelbroek M. Jurriens
€ 49,90
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
E-mailadres
Informatie
Beschrijving
Bij sommige jongeren kan dyslexie helaas leiden tot faalangst, somberheid, en minder zelfvertrouwen. Dit geldt voor basisschoolkinderen, maar in nog sterkere mate voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs wordt immers, wat lees- en schrijfvaardigheid betreft, een hogere verwerkingssnelheid verwacht dan op de basisschool. Met het oog op een goed verloop van de persoonlijkheidsontwikkeling van dyslectische jongeren is het belangrijk om aandacht te schenken aan de mogelijke sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie.In dit boek wordt een behandelingsprotocol gepresenteerd van een groepstraining voor het beter kunnen hanteren van dyslexie, waardoor de kans op het ontwikkelen van secundaire problemen wordt geminimaliseerd. Het behandelingsprogramma richt zich op dyslectische jongeren in de leeftijdscategorie van tien tot en met zestien jaar met (beginnende) psychische klachten. De training omvat elf sessies, één terugkomsessie en twee ouderbijeenkomsten.Voor de jongeren zelf is een bijbehorend werkboek ontwikkeld. Dit werkboek is apart te bestellen.
Productdetails
Uitgavejaar 2009
ISBN 9789031360109
Verschijningsdatum 3 jun. 2009
Omvang 128
Editie 1
Auteur(s) C. Poleij Caroline Poleij Y. Stikkelbroek Yvonne Stikkelbroek M. Jurriens
Taal Nederlands

Scroll to top