OKIV-R handleiding.

 • Prof. dr. A. Lange
€ 51,95
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
E-mailadres
Informatie
Beschrijving
OKIV-R Handleiding

Doel van de test

Met behulp van de OKIV-R onderzoekt men hoe de ouder de opvoedingsrelatie met het kind beoordeelt en omgekeerd. Deze beoordeling heeft betrekking op concrete onderlinge gedragingen en gevoelens. Verhoudingen tussen ouders en kinderen hebben, zowel positief als negatief, grote invloed op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Dat is in nog grotere mate het geval bij kinderen die psychologische problemen hebben. Voor gezinstherapeuten of hulpverleners voor  is het van belang om zicht te hebben op gevoelens en relationele gedragingen tussen een of meer specifieke kinderen en elk van de ouders.  Ook indien ouders zelf  een psychologische problematiek problemen hebben is het belangrijk om een uitspraak te kunnen doen over de concrete interacties tussen ouders en kinderen. De OKIV-R is in het Engels vertaald onder de titel ‘Parent-Child Interaction Questionnaire -Revised ‘(PACHIQ–R). 


Toepassingen

 • Screening: de OKIV-R is als screeningsinstrument bijvoorbeeld toepasbaar in het (speciaal) onderwijs voor het kwantificeren van de kwaliteit van de opvoedingsrelatie. Afname is met name geïndiceerd bij kinderen die problemen lijken te hebben.
 • Diagnose: de OKIV-R is als hetero-anamnetisch instrument toepasbaar in de (jeugd) zorg. Afname van de OKIV-R kan inzichtelijk maken of en hoe de opvoedingsrelatie tussen ouder(s) en kind(eren) samenhangt met het ontstaan en het voortduren van eventuele problematiek.
 • Behandeling: de resultaten van de OKIV-R vormen een aanknopingspunt bij het kiezen van de meest geschikte vorm van behandeling.
 • Evaluatie: de OKIV-R kan gebruikt worden voor het in kaart brengen van behandeleffectiviteit.


Wat meet de OKIV-R?

De OKIV- R meet in welke mate iedere ouder afzonderlijk de relatie met elk van de kinderen positief of negatief beoordeelt, en vice versa. Uit onderzoek is gebleken dat de volgende drie aspecten een doorslaggevende rol spelen in de opvoeding van kinderen: gezag, acceptatie en communicatievaardigheden. De OKIV- R brengt deze aspecten onder in de volgende dimensies:

 • conflicthantering: (kwaliteit in het voorkomen en oplossen van conflicten)
 • acceptatie: (warmte, troost, bescherming, trots etc.)


Voor wie?

De OKIV- R is bedoeld voor behandelaars van kinderen met een psychische stoornis, maar ook voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en andere hulpverleners die zich met kinderen en adolescenten bezig houden.


Afname en scoring

De kind-versie van de OKIV-R bestaat uit 25 vragen. De afname duurt circa 30 minuten. De ouder-versie bestaat uit 21 vragen. Het invullen van deze lijst duurt circa 20 minuten. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de OKIV-R Handleiding beschikt.


Normgegevens

Voor de interpretatie van de scores worden de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking

 • kind over de moeder
 • kind over de vader
 • moeder over het kind
 • vader over het kind

Klinische populatie

 • kind over de moeder 8 t/m 12 jaar
 • kind over de moeder 13 t/m 17 jaar
 • kind over de vader 8 t/m 12 jaar
 • kind over de vader 13 t/m 17 jaar
 • moeder over het kind 8 t/m 12
 • moeder over het kind 13 t/m 17 jaar
 • vader over het kind 8 t/m 12 jaar
 • vader over het kind 13 t/m 18 jaar
Productdetails
Uitgavejaar 2001
ISBN 9789031335794
Verschijningsdatum 11 apr. 2001
Omvang 46
Editie 1
Auteur(s) Prof. dr. A. Lange
Bindwijze Losbladig
Taal Nederlands

Scroll to top