Privacy statement

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van afgesloten overeenkomsten (zie Leveringsvoorwaarden) en om bezoekers op de hoogte te brengen van relevante informatie en aanbiedingen. Ook worden deze gegevens af en toe ten behoeve van marketingactiviteiten beschikbaar gesteld aan een aantal partners van Psyboek.nl. Vanzelfsprekend wordt hiermee uiterst selectief, spaarzaam en integer omgegaan. Psyboek.nl selecteert haar samenwerkingspartners zeer zorgvuldig.

Ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de site, worden op Psyboek.nl statistieken bijgehouden over hoe vaak en via welke weg pagina''s worden bezocht. Ook wordt bijgehouden welke informatie wordt geraadpleegd.

Psyboek.nl maakt gebruik van zogenaamde ''cookies'', kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de site. Deze bestanden maken het onder meer mogelijk dat gebruikers eenvoudig kunnen inloggen en al eerder geraadpleegde pagina''s eenvoudig opnieuw kunnen oproepen. Deze cookies identificeren computers en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan gevolgen hebben voor het succesvol plaatsen van bestellingen bij Psyboek.nl

Op Psyboek.nl treft u hyperlinks naar andere internetsites. Psyboek.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de manier waarop de aanbieders ervan omgaan met persoonsgegevens.

Psyboek.nl gebruikt geautomatiseerde backup- en beveiligingstechnieken om het verlies of enige aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

Bestelformulieren en aanmeldingsformulieren vragen klanten om naam- en adresgegevens. Wanneer het voor het uitvoeren van de overeenkomst (zie Leveringsvoorwaarden) noodzakelijk is derden te betrekken bij het uitvoeren van deze overeenkomst, zullen wij deze gegevens verstrekken aan deze partijen. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn: logistieke organisaties (o.a. TPG Post), congresorganisaties en partijen die via Psyboek.nl aanbiedingen doen waarop de klant ingaat. Op vrijwillige basis verzamelen wij ook andere gegevens zoals specialisaties van bezoekers en persoonlijke interesses. Deze gegevens worden gebruikt om de site inhoudelijk te verbeteren en om de marketingactiviteiten van Psyboek.nl zo goed en succesvol mogelijk ten uitvoer te brengen. Adresgegevens kunnen in het kader van marketingactiviteiten ook worden gebruikt in samenwerking met derden.

Op verzoek van een geregistreerde zal Psyboek.nl direct diens persoonlijk gegevens uit de databank verwijderen, tenzij de bezoeker een overeenkomst is aangegaan met Psyboek.nl en nog niet aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Bezoekers van Psyboek.nl worden in de gelegenheid gesteld hun opgeslagen gegevens schriftelijke per post, fax of email te (laten) wijzigen.

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen: privacy@psyboek.nl.

Scroll to top