Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg

theorie en praktijk

  • E. Hoencamp, P.M.J. Haffmans
€ 25,95
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige voorgeschreven studieboeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
Psycho-educatie is een binnen de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg veel gebruikte, binnen de WBGO zelfs wettelijk verplichte, interventie. Door de patiënt en diens omgeving ‘passend’ - op een wijze die aanslaat en beklijft - te informeren over de (consequenties van) de betreffende ziekte, ontstaat een beter ziekte-inzicht. Ook wordt beter duidelijk welk gedrag een negatieve effect sorteert en welk gedrag juist een positief invloed kan hebben (bijvoorbeeld therapietrouw). Behalve een goed ziekte-inzicht biedt psycho-educatie betrokkenen een kader dat toepassing van de opgedane kennis mogelijk maakt en ruimte biedt voor de verwerking gevoelens. Een interventie dus die eigenlijk een integraal onderdeel zou moeten vormen van de behandeling. Vandaar dit boek.

‘Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg’ is geschreven als leidraad voor professionals. In het eerste, meer theoretische deel van de uitgave wordt een referentie-kader gegeven over begrippen binnen de psycho-educatie en worden maatschappelijke en theoretische uitgangspunten besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt dit per ziektebeeld of doelgroep binnen de GGZ en verslavingszorg nader uitgewerkt. De nadruk ligt daarbij op de praktijk. Speciale aandacht is er voor psycho-educatie bij patiënten van allochtone afkomst en voor de juridisch en maatschappelijke aspecten van psycho-educatie.
Inhoudsopgave
1 Maatschappelijk en historisch perspectief van psycho-educatie
2 Algemene, technische aspecten van psycho-educatie
3 Patiëntenrechten en psycho-educatie
4 Psycho-educatie en de niet-westerse immigrant
5 Dementie en andere organische beelden, psycho-educatie voor mantelzorgers
6 Erfelijke neuropsychiatrische ziektes, Huntington
7 Schizofrenie
8 Stemmingsstoornissen; bipolaire stoornis en depressie
9 Angststoornissen
10 Eetstoornissen
11 ADHD bij volwassenen
12 Slaapstoornissen en chronobiologische stoornissen
13 Verslavingszorg
14 Persoonlijkheidsstoornissen (cluster C)
Vakgebieden
Productdetails
Uitgavejaar 2008
ISBN 9789023242796
Verschijningsdatum 2 jul. 2008
Omvang 214
Editie 1
Auteur(s) E. Hoencamp, P.M.J. Haffmans
Bindwijze Ingenaaid
Taal Nederlands

Scroll to top