Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie Basisteksten

  • R.C. Cohn
€ 35,50
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
Dit boek is een systematische inleiding in de grondregels van de Thema-gecentreerde Interactie (TGI), maar een selectie uit het Duits en Engels vertaalde artikelen die de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de TGI beschrijven.

Themagecentreerde Interactie is een begrip geworden, niet alleen in de wereld van therapie en hulpverlening, maar ook in vorming, opvoeding en onderwijs. Achter het begrip TGI staat de naam van Ruth Cohn. Haar leven en werken zijn er al tientallen jaren op gericht om een weg te vinden die in plaats van een inviduele behandeling, leidt tot het pedagogisch werken met groepen.

In dit boek wordt het proces beschreven hoe vanuit persoonlijke ervaringen en vanuit werke en studie een psych-therapeutische en pedagogische methode is gegroeid: het systeem van Themagecentreerde Interactie.

De axioma`s die ten grondslag liggen aan het TGI-systeem hebben onder meer betrekking op het feit dat de mens een psycho-biologische eenheid is en deel uitmaakt van het universum: hij is autonoom en interdepedent - onderling afhankelijk. Met het bewustworden van deze onderlinge afhankelijkheid groeit de autonomie. TGI omvat de methodisch bouwstenen voor pedagogisch-therapeutisch handelen waarbij de grondhouding en werkprincipes worden beschreven voor het leiden van zichzelf en anderen op een manier die levend leren teweegbrengt.

Aan dit levend leren heeft Ruth Cohn op zeer originele, authentieke en eenvoudige wijze vormgegeven vanuit haar ervaringen als psychoanalytica en vanuit haar kennis van en werken met verschillende andere stromingen, met name de experiëntiële.
Inhoudsopgave
Deel I Autobiografisch: levend leren in mijn leven
1. Begin - afscheid - begin
Deel II Van psychoanalyse tot ervaringstherapie
2. Tegenoverdracht
3. Drie modellen van groepstherapie: psychoanalyse, ervaringstherapie en Gestalttherapie
4. Een kind met maagpijn
Deel III Leven leren: themagecentreerde interactie (TGI)
6. Het thema als middelpunt van de groep
7. Grondslag van het systeem van themagecentreerde interactie
8. Training van intuïtie
9. Ik moet doen wat ik wil - tien minuten lang
10. Humanisering van de school: van het rivaliteitsprincipe naar een samenwerkingsmodel met behulp van themagecentreerde interactie (TGI)
11. Pedagogisch-therapeutische interventies (bouwstenen)
Productdetails
Uitgavejaar 1997
ISBN 9789024413973
Serie PM-reeks
Verschijningsdatum 1 jul. 1997
Editie 4
Auteur(s) R.C. Cohn
Bindwijze Ingenaaid
Taal Nederlands

Scroll to top